NHỮNG CÂU NÓI TIẾNG ANH HAY TRUYỀN ĐỘNG LỰC 2023

Những câu nói tiếng Anh hay có thể giúp bạn bổ sung vốn từ vựng và khả năng hiểu biết tiếng Anh, không chỉ qua phương pháp học tiếng Anh qua phim, nhạc hay bất kỳ phương pháp nào khác. Mỗi câu nói mang một ý nghĩa khác nhau, và nếu phù hợp, bạn có thể sử dụng chúng trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Trong bài viết hôm nay của Talks English, chúng tôi sẽ tổng hợp những câu nói hay bằng tiếng Anh về các chủ đề trong cuộc sống.

1. Như thế nào là câu nói tiếng Anh hay

nhu-the-nao-la-cau-noi-tieng-anh-hay
Như thế nào là câu nói tiếng Anh hay

Câu nói tiếng Anh hay có thể được định nghĩa là một câu nói, câu khẩu hiệu hoặc câu danh ngôn được viết hoặc nói bằng tiếng Anh, mang một ý nghĩa sâu sắc, đầy cảm hứng, tinh thần và ý nghĩa thực tiễn, góp phần truyền đạt một thông điệp tích cực hoặc truyền cảm hứng cho người đọc hoặc người nghe. Câu nói tiếng Anh hay thường được sử dụng để truyền tải một thông điệp quan trọng hoặc truyền đạt sự khích lệ, động viên hoặc truyền cảm hứng cho người đọc hoặc người nghe.

>>> Xem thêm: Kiến thức về số thứ tự trong tiếng Anh hay

2. Tập hợp những câu nói tiếng Anh hay cần biết

nhung-cau-noi-tieng-anh-hay-can-biet
Tập hợp những câu nói tiếng Anh hay cần biết

2.1. Các câu nói tiếng Anh thường hay sử dụng

CÂU NÓI TIẾNG ANH HAYÝ NGHĨA
“Life is a cycle that begins on the earth and ends on the earth again.”Cuộc sống là một chu kỳ bắt đầu trên trái đất và kết thúc trên trái đất một lần nữa.
We are here to contribute to life, not to get as much as we can from it.Chúng tôi ở đây để đóng góp cho cuộc sống, không phải để nhận được càng nhiều càng tốt từ nó.
“Knowing how to enjoy a little while suffering very lot is the art of life,” said Confucius.Khổng Tử nói: Biết hưởng ít mà khổ nhiều, đó là nghệ thuật sống.
“The things you look at change if you change the way you look at them.”Những thứ bạn nhìn sẽ thay đổi nếu bạn thay đổi cách nhìn về chúng.
Because the great is a collection of small things brought together, it doesn’t happen by accident.Vì cái vĩ đại là tập hợp của những cái nhỏ nhặt lại với nhau, không phải ngẫu nhiên mà có.
“Perfection can really be attained. Yet if we aim for excellence, we can catch perfection.”Không thể đạt được một sự hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng khi ta quyết tâm theo đuổi sự hoàn hảo, chúng ta sẽ trở nên xuất sắc.
“When all you actually want is only what you really need, you have succeeded in life.”Khi tất cả những gì bạn thực sự muốn chỉ là những gì bạn thực sự cần, bạn đã thành công trong cuộc sống.
“Half the fight can be won if you have faith in your capabilities.”Bạn có thể thắng một nửa cuộc chiến nếu bạn có niềm tin vào khả năng của mình.
One man’s life is sufficient if he does the right thing, speaks bravely, and thinks about the beautiful thing.Làm điều có ích, nói điều dũng cảm, chiêm ngắm điều đẹp đẽ: đời người thế là đủ.
I’m always tempted to question, “Compared to what?” when I hear someone complain that life is difficult.Khi tôi nghe ai đó thở dài, ‘Cuộc sống thật khó khăn’, tôi luôn muốn hỏi, ‘So với cái gì?’

2.2. Câu nói tiếng Anh hay nói về bản thân mình

cau-noi-tieng-anh-hay-noi-ve-ban-than-minh
Câu nói tiếng Anh hay nói về bản thân mình

Có những thời điểm trong cuộc đời bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và không còn tin tưởng vào bản thân mình. Tuy nhiên, việc đọc một câu nói hay bằng tiếng Anh có thể giúp bạn thay đổi tâm trạng và tăng thêm niềm tin vào chính mình. Hãy cùng suy ngẫm về những câu nói tiếng Anh hay về bản thân dưới đây để tìm thêm động lực và đưa ra những quyết định đúng đắn cho bản thân.

CÂU NÓI TIẾNG ANH HAYÝ NGHĨA
A strong sense of self-belief is essential for succeeding in a challenging field. This explains why some people with average talent who possess a lot of inner drive accomplish so much more than those with far better talent.Ý thức mạnh mẽ về sự tự tin là điều cần thiết để thành công trong một lĩnh vực đầy thách thức. Điều này giải thích tại sao một số người có tài năng trung bình nhưng có nhiều động lực bên trong lại hoàn thành được nhiều việc hơn những người có tài năng tốt hơn nhiều. 
Be willing to take ownership of your life. Recognize that you alone will take you where you want to go.Hãy sẵn sàng làm chủ cuộc sống của bạn. Nhận ra rằng một mình bạn sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn.
Because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind, be who you are and express what you feel.Bởi vì những người quan tâm không quan trọng và những người quan trọng không quan tâm, hãy là chính bạn và thể hiện những gì bạn cảm thấy.
Being able to remain who you are in a world that’s continually striving to transform you into someone else is the ultimate success.Có thể giữ nguyên con người bạn trong một thế giới không ngừng cố gắng biến bạn thành một người khác là thành công cuối cùng.
Your fulfillment and success relies on you. If you decide to be happy, you and your happiness will serve as an irresistible force against challenges.Sự thỏa mãn và thành công của bạn phụ thuộc vào bạn. Nếu bạn quyết định hạnh phúc, bạn và hạnh phúc của bạn sẽ là sức mạnh không thể cưỡng lại trước những thử thách.
Love people closest to you despite their flaws as you would love yourself unconditionally.Yêu những người gần gũi nhất với bạn bất chấp những sai sót của họ như bạn sẽ yêu chính mình vô điều kiện.
Be true to yourself since it is all you have.Hãy thành thật với chính mình vì đó là tất cả những gì bạn có.
Your future depends on many factors, but largely on you.Tương lai của bạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng phần lớn là ở bạn.

>>> Xem thêm: Tổng hợp kiến thức về màu sắc tiếng Anh

2.3. Câu nói tiếng Anh hay trường tồn mãi mãi

cau-noi-tieng-anh-hay-truong-hop-mai-mai
Câu nói tiếng Anh hay trường tồn mãi mãi

Hãy cùng xem xét và tìm hiểu ý nghĩa của những câu nói tiếng Anh hay, vượt thời gian và không bao giờ lỗi thời, trong phần bên dưới này.

CÂU NÓI TIẾNG ANH HAYÝ NGHĨA
Instead of waiting for the ideal situation, seize the opportunity and make it perfect.Thay vì chờ đợi tình huống lý tưởng, hãy nắm bắt cơ hội và biến nó trở nên hoàn hảo.
Instead of spending your entire life staring at the line, it is preferable to cross it and deal with the consequences.Thay vì dành cả cuộc đời để nhìn chằm chằm vào ranh giới, bạn nên vượt qua nó và giải quyết hậu quả.
Every challenge you’ve faced in life has helped to mold you into the person you are now. Gratitude for the difficult times since they only make you stronger.Mỗi thử thách bạn gặp phải trong cuộc sống đã giúp tôi luyện bạn thành con người như bây giờ. Biết ơn những lúc khó khăn vì chúng chỉ khiến bạn mạnh mẽ hơn.
Everything in life should be understood rather than feared. This is the time to learn more about ourselves so we might face our emotions more fearlessly.Không có gì trong cuộc sống là đáng sợ, nó phải được hiểu. Đây là thời gian để tìm hiểu thêm về bản thân để chúng ta có thể đối mặt với cảm xúc của mình một cách dũng cảm hơn.
Life doesn’t consist of waiting for the thunderstorm to pass; it pertains to learning to tango in the rain.Cuộc sống là học cách nhảy múa trong mưa, không phải là chờ đợi cơn bão đi qua.
Success always befalls those who dare to take risks and rarely comes near to befalling those who are too cowardly to bear the costs.Thành công luôn đến với những người dám chấp nhận rủi ro và hiếm khi đến với những người quá hèn nhát để chịu đựng những chi phí.
Different people live their lives for various reasons. You cannot categorize everyone’s justifications into one box.Những người khác nhau sống cuộc sống của họ vì nhiều lý do. Bạn không thể phân loại các lời biện minh của mọi người vào một hộp.
Cherish the little things in life because you’ll know when you look back that they were the important things.Hãy trân trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống vì bạn sẽ biết khi nhìn lại chúng mới là những điều quan trọng.
The past is the past; stop crying over it. The future has not yet arrived, so don’t worry about it. Thrive here and now and make it fantastic.Quá khứ chỉ là quá khứ; ngừng khóc vì nó. Tương lai còn chưa tới, nên đừng lo lắng về nó. Hãy biến hiện tại trở nên tuyệt vời bằng cách sống trong đó.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu 12 cung hoàng đạo tiếng Anh

2.4. Câu nói tiếng Anh hay đến từ những người nổi tiếng

cau-noi-tieng-anh-hay-cua-nguoi-noi-tieng
Câu nói tiếng Anh hay đến từ những người nổi tiếng

Hãy cùng nhau tìm hiểu và tập hợp những câu nói tiếng Anh hay phổ biến, vượt thời gian và hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chúng ở phần dưới đây.

CÂU NÓI TIẾNG ANH HAYÝ NGHĨA
Stephen Jay Gould”We pass through this world but once.”“Chúng ta đi qua thế giới này nhưng một lần.”
Stephen Covey”Live out of your imagination, not your history.”“Hãy sống ở ngoài trí tưởng tượng của bạn, đó không phải lịch sử của bạn.”
Søren Kierkegaard”Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.”“Cuộc sống này hãy chỉ có thể được hiểu ngược lại; nhưng bạn phải sống hướng về phía trước.”
Robert Louis Stevenson”Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.”“Đừng đánh giá mỗi ngày qua mùa màng bạn gặt hái được mà hãy đánh giá những hạt giống bạn gieo trồng.”
Roy. T. Bennett”Don’t waste your time in anger, regrets, worries, and grudges. Life is too short to be unhappy.”“Đừng lãng phí thời gian của bạn trong sự tức giận, hối tiếc, lo lắng và thù hận. Cuộc sống này ngắn lắm nên bạn hãy sống hạnh phúc.”
O. Henry”Life is made up of sobs, sniffles, and smiles, with sniffles predominating.”“Cuộc sống được tạo thành từ những tiếng nức nở, sụt sịt và nụ cười, trong đó những tiếng sụt sịt chiếm ưu thế.”
Robert Frost”In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.”“Ở trong ba từ mà tôi dùng để tóm tắt mọi thứ đã học từ cuộc sống chính là: nó tiếp diễn.”
Michelle Obama”Success isn’t about how your life looks to others. It’s about how it feels to you.”“Thành công không phải là cuộc sống của bạn trông như thế nào với người khác. Mà là bạn cảm thấy thế nào về cuộc sống đó.”
Roy T. Bennett”Accept yourself, love yourself, and keep moving forward. If you want to fly, you have to give up what weighs you down.”“Việc của bạn cần làm là chấp nhận bản thân mình, yêu bản thân và tiếp tục bước tiến về phía trước. Nếu bạn muốn bay cao, bạn phải từ bỏ những thứ đang đè nặng bạn.”
Rick Riordan”If my life is going to mean anything, I have to live it myself.”“Nếu cuộc sống của tôi có ý nghĩa gì, tôi phải tự mình sống nó.”.
Maxime Legacé”Difficult and meaningful will always bring more satisfaction than easy and meaningless.”“Khó khăn và ý nghĩa sẽ luôn mang đến sự hài lòng hơn là dễ dàng và vô nghĩa.”
Michael Cunningham”You cannot find peace by avoiding life.”“Bạn không thể tìm thấy bình yên bằng cách trốn tránh cuộc sống.”
Naval Ravikant”Three things in life – your health, your mission, and the people you love. That’s it.”“Ba điều trong cuộc sống – sức khỏe của bạn, sứ mệnh của bạn và những người bạn yêu thương. Chỉ vậy thôi.”

>>> Xem thêm: Những bài viết đoạn văn về gia đình bằng tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay nhất, chúng không chỉ cho chúng ta thấy được những chân lý của cuộc sống mà còn giúp chúng ta cải thiện từ vựng ngoài những phương pháp học từ vựng thông thường như học qua hình ảnh hay đọc truyện. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không thể tránh khỏi việc sử dụng những câu danh ngôn này để nói về một triết lý hay một bài học kinh nghiệm nào đó trong khi giao tiếp với người nước ngoài. Vì vậy, hiểu và biết rõ ý nghĩa của những câu nói tiếng Anh này cũng là chìa khóa giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Thông tin liên hệ:

Hotline/Zalo: +84 93 414 79 01

Fanpage: https://www.facebook.com/TalksEnglishSharkTank/

Website: http://www.talksenglish.edu.vn

Email: ceo@talksenglish.com

Leave a Comment