TIN TỨC QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ MỚI NHẤT 2023

Các quy định về chứng chỉ ngoại ngữ mới nhất có thể khác nhau đối với từng đối tượng. Trong thời đại hiện nay, việc có chứng chỉ tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc tham gia vào cộng đồng quốc tế. Hãy cùng tham gia chương trình Talks English để cùng khám phá các thông tin liên quan đến quy định chứng chỉ ngoại ngữ sau đây!

Cùng tìm hiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ mới nhất 2023

1. Thông tin về chứng chỉ tiếng Anh nằm trong Quyết định 177

quy-dinh-ve-chung-chi-ngoai-ngu-moi-nhat-2023
Quy định về chứng chỉ ngoại ngữ mới nhất 2023

Theo Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 15/01/2020, các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên, như đã được quy định trong Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT, đã bị hủy bỏ. Các chứng chỉ đã được cấp theo quyết định cũ vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng.

Tuy nhiên, đối với các khóa đào tạo, đánh giá, và cấp chứng chỉ theo chương trình giáo dục thường xuyên đã được triển khai trước ngày 15/01/2020, quy định cũ vẫn áp dụng cho việc đào tạo, kiểm tra, và cấp chứng chỉ cho đến khi chương trình hoàn thành.

Trong Công văn 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ GD&ĐT, có nêu rõ về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ. Theo các khuyến nghị của Hội đồng thẩm định, Bộ GD&ĐT đã đề xuất các điểm sau:

  • Trình độ A, được quy định theo Quyết định 177/QĐ.TCBT ngày 30/01/1993, và trình độ A1, được quy định theo Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT, tương đương với bậc 1 trong hệ thống KNLNN gồm 6 bậc.
  • Trình độ B, theo Quyết định 177, và trình độ A2, theo Quyết định 66, tương đương với bậc 2 trong hệ thống KNLNN 6 bậc.
  • Trình độ C, theo Quyết định 177, và trình độ B1, theo Quyết định 66, tương đương với bậc 3 trong hệ thống KNLNN 6 bậc.
  • Trình độ B2, theo Quyết định 66, tương đương với bậc 4 trong hệ thống KNLNN 6 bậc.
  • Trình độ C1, theo Quyết định 66, tương đương với bậc 5 trong hệ thống KNLNN 6 bậc. Trình độ C2, theo Quyết định 66, tương đương với bậc 6 trong KNLNN 6 bậc.

2. Thông tin quy định về chứng chỉ ngoại ngữ mới nhất và hạn sử dụng

quy-dinh-ve-chung-chi-ngoai-ngu-moi-nhat-va-han-su-dung
Quy định về chứng chỉ ngoại ngữ mới nhất và hạn sử dụng

Thời gian sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ được ủy quyền cho cơ quan hoặc tổ chức sử dụng chứng chỉ sẽ phụ thuộc vào mục đích và yêu cầu cụ thể của từng công việc, như quy định tại Điều 3 của Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT.

Điều 3 trong Thông tư này xác định rằng chứng chỉ ngoại ngữ được cấp cho cá nhân dự thi dựa trên khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, từ bậc 1 đến bậc 6. Mẫu chứng chỉ ngoại ngữ được quy định bởi Bộ trưởng Bộ GDĐT. Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này do cơ quan hoặc đơn vị sử dụng chứng chỉ quyết định, tuỳ theo mục đích và yêu cầu cụ thể của ng việc.

Đối với những chứng chỉ được cấp theo Quyết định 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 và Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008, liên quan đến chương trình tiếng Anh thực hành ABC và Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành, việc quy đổi chúng sẽ tuân theo KNLNN 06 bậc.

Thời hạn áp dụng của chứng chỉ tiếng Anh sẽ được quyết định bởi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được ủy quyền bởi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương). Quyết định này sẽ dựa trên nhu cầu về năng lực ngoại ngữ cho từng vị trí ng việc, theo hướng dẫn tại mục 1 của ng văn 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016.

*** Về quy định về trình độ ngoại ngữ tương đương, trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, và viên chức được áp dụng theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 06 bậc, được sử dụng thay thế cho các loại chứng chỉ tiếng Anh A, B, và C truyền thống. Bộ GD&ĐT đã phát hành Công văn 3755/BGDĐT-GDTX để hướng dẫn việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Quy định quy đổi này được thực hiện dựa trên đề xuất của Bộ GD&ĐT, như được nêu trong ng văn 6089/BGDĐT-GDTX đối với trình độ tiếng Anh như sau:

quy-dinh-ve-chung-chi-ngoai-ngu-moi-nhat-tieng-anh
Quy định về chứng chỉ ngoại ngữ mới nhất tiếng Anh

Về quy định về thời hạn sử dụng của bằng tiếng Anh, trên các văn bằng và chứng chỉ tiếng Anh theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 Bậc không ghi rõ thời hạn sử dụng cụ thể. Thời hạn sử dụng của chứng chỉ này phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng của từng đơn vị chủ quản. Điều quan trọng là bạn cần kiểm tra và lưu ý về vấn đề này trong yêu cầu tuyển dụng của đơn vị bạn muốn làm việc. Từ đó, bạn có thể lên kế hoạch học và thi chứng chỉ một cách hợp lý để đáp ứng yêu cầu sử dụng của đơn vị.

3. Thông tin quy định đối với công chức về chứng chỉ ngoại ngữ

Kể từ ngày 20/3/2021, với sự thay đổi từ 04 Thông tư của Bộ GD&ĐT về tiêu chuẩn và xếp lương của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông chính thức, giáo viên đã trải qua nhiều điều chỉnh quan trọng.

Không còn yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học: Theo hướng dẫn từ các Thông tư liên tịch số 20, 21, 22, 23 (hiện đang có hiệu lực), Bộ Giáo dục và Đào tạo đòi hỏi rằng giáo viên trung học phổ thông (THPT), trung học cơ sở (THCS), tiểu học và mầm non phải có ít nhất một trong các loại chứng chỉ ngoại ngữ sau:

  • Chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam. Ví dụ, giáo viên THPT hạng I, THCS hạng I phải có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 03, trong khi giáo viên THPT hạng II, tiểu học hạng II phải có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 02.
  • Chứng chỉ tiếng dân tộc phù hợp với vị trí công việc yêu cầu tiếng dân tộc.

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ, ngoại trừ giáo viên mầm non, giáo viên THPT, THCS và tiểu học phải có chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai, đáp ứng các yêu cầu cụ thể như giáo viên THPT hạng I cần đạt bậc 03, hạng II cần đạt bậc 02…

Với việc ban hành 04 Thông tư mới số 01, 02, 03, 04 thay thế các Thông tư liên tịch trước đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức loại bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học và ngoại ngữ cho giáo viên trong tiêu chuẩn đào tạo và bồi dưỡng. Thay vào đó, nhấn mạnh vào yêu cầu về khả năng ngoại ngữ và tin học trong tiêu chuẩn năng lực chuyên môn và nghiệp vụ:

  • Yêu cầu về ngoại ngữ liên quan đến khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong các nhiệm vụ cụ thể được giao.
  • Yêu cầu về tin học liên quan đến khả năng ứng dụng ng nghệ thông tin trong việc thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tương ứng với cấp học và môn học.

Kể từ ngày 20/3/2021, không còn yêu cầu cụ thể về trình độ ngoại ngữ, chẳng hạn như việc đạt bậc 1, bậc 2, bậc 3 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT về Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam. Hơn nữa, yêu cầu về trình độ tin học không còn bắt buộc phải đạt chuẩn kỹ năng sử dụng ng nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Việc loại bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học không đồng nghĩa với việc giảm bớt sự quan trọng của việc sử dụng ngoại ngữ và tin học trong giảng dạy của giáo viên. Thực tế đã chứng minh rằng, yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đã gây ra nhiều khó khăn cho quá trình học tập và thi cử của các giáo viên. Vì vậy, quyết định bỏ yêu cầu này là hoàn toàn hợp lý và phản ánh sự thực tế trong ng việc giảng dạy của giáo viên ở mọi cấp học.

Bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn quy định về chứng chỉ ngoại ngữ mới nhất, đặc biệt là quy định về chứng chỉ tiếng Anh, hiện còn có hiệu lực. Từ đó, bạn có thể xác định được loại chứng chỉ mà mình cần để đáp ứng các yêu cầu công việc của mình.

Thông tin liên hệ:

Hotline/Zalo: +84 93 414 79 01

Fanpage: https://www.facebook.com/TalksEnglishSharkTank/

Website: http://www.talksenglish.edu.vn

Map: https://goo.gl/maps/gnv269qPz5h22KHy8

Email: ceo@talksenglish.edu.vn

Leave a Comment