GIAO TIẾP TIẾNG ANH TRONG QUÁN CAFE HIỆU QUẢ

Nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh trong quán cafe sẽ giúp kỹ năng Nghe – Nói của bạn tăng lên một cách đáng kể. Talks English không chỉ đưa ra nhiều mẫu câu tiếng Anh giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao để bạn áp dụng mà còn chỉ ra những lợi ích cụ thể nhất khi bạn luyện tập Speaking trong quán cafe.

Video hướng dẫn giao tiếp tiếng Anh trong quán cafe

1. Tổng hợp những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh trong quán cafe 2023

giao-tiep-tieng-anh-trong-quan-cafe-hieu-qua-nhat
Giao tiếp tiếng Anh trong quán cafe hiệu quả nhất

1.1 Những mẫu câu dành cho nhân viên phục vụ

1. How can I help you? – Tôi giúp được gì cho bạn?

2. What would you like to drink? – Bạn muốn uống món gì?

3. Here is your coffee. – Cà phê của bạn đây.

4. Oh yes, talke your time. – Được ạ, bạn cứ thoải mái.

5. May I can help you? – Tôi có thể giúp gì được ạ?

6. What can I get you? – Bạn chọn món nào ạ?

7. What flavour would you like? – Bạn thích vị nào ạ?

8. May I take your order? – Tôi có thể nhận đơn đặt món của bạn không?

9. Would you like a pastry with that? – Bạn có muốn một chiếc bánh ngọt đi kèm không?

10. Will that be for here or to go? – Bạn sẽ uống ở đây hay mang đi?

11. Would you like to add any extra flavors in your drink? – Bạn có muốn thêm bất kỳ hương vị bổ sung nào không?

12. Please give me a few minutes. – Bạn vui lòng đợi vài phút.

13. Add some ice cubes? – Bạn có muốn thêm đá không?

14. Would you like something else? – Bạn cần gì nữa không ạ?

15. Sorry, we are out of that. – Thật xin lỗi, chúng tôi đã hết món đó rồi ạ.

16. Are you ready to order? – Bạn đã sẵn sàng chọn món chưa ạ?

17. Sorry for the inconvenience. – Xin lỗi cho sự bất tiện này.

18. The total is … – Tổng số tiền của bạn là …

19. Here is your bill. – Hóa đơn đây ạ.

20. Please enjoy your drink! – Chúc bạn ngon miệng!

1.2 Những câu giao tiếp tiếng Anh trong quán cafe dành cho khách

giao-tiep-tieng-anh-trong-quan-cafe-danh-cho-khach
Những câu giao tiếp tiếng Anh trong quán cafe dành cho khách

1. Could I have a/an …, please? – Tôi muốn một ly…

2. For here, please. – Uống ở đây.

3. To go, please. – Mang đi.

4. What flavors do you have? – Ở đây có những hương vị nào?

5. I’m going to try…, please. – Tôi muốn thử món…

6. I will take this one. – Tôi sẽ chọn món này.

7. I’d like a/an…, please. – Tôi muốn một ly…

8. Can we pay separately? – Chúng tôi trả tiền riêng được chứ?

9. Can I pay by credit card? – Tôi có thể trả qua thẻ được không?

10. I’d like to change it into a/an…, please. – Tôi muốn đổi nó thành ly…

11. I’ ve been waiting a very long time. – Tôi đợi rất lâu rồi đấy.

12. I want a/an…, please. – Tôi muốn một ly…

13. I could use a/an…right now. – Tôi có thể dùng một ly… bây giờ.

2. Từ vựng tiếng Anh cơ bản hay dùng ở quán cafe

2.1 Tất cả từ vựng giao tiếp tiếng Anh trong quán cafe về nước uống

tu-vung-giao-tiep-tieng-anh-trong-quan-cafe-ve-nuoc-uong
Từ vựng giao tiếp tiếng Anh trong quán cafe về nước uống

1. coffee /ˈkɑː.fi/ cà phê

2. latte /ˈlɑː.t̬eɪ/ cà phê Ý

3. cappuccino /ˌkæp.əˈtʃiː.noʊ/ cà phê pha sữa nóng, bọt sữa và cà phê espresso

4. espresso /esˈpres.oʊ/ cà phê đậm đặc

5. americano /əˌmer.ɪˈkɑː.noʊ/ cà phê pha nước nóng và espresso

6. grind /ɡraɪnd/ nghiền cafe thành bột

7. coffee cup /ˈkɑː.fi kʌp/ tách cà phê

8. tea /tiː/ trà

9. chocolate /ˈtʃɑːk.lət/ sô cô la

10. lid /lɪd/ nắp

11. napkin /ˈnæp.kɪn/ khăn ăn

12. mug /mʌɡ/ cốc

13. black coffee /blæk ˈkɑː.fi/ cà phê đen

14. filter coffee /ˈfɪl.tɚ ˈkɑː.fi/ cà phê phin

15. instant coffee /ˈɪn.stənt ˈkɑː.fi/ cà phê hòa tan

16. coffee spoon /ˈkɑː.fi spuːn/ thìa cà phê

17. weak/ strong coffee /wiːk/strɑːŋ ˈkɑː.fi/ cà phê loãng/ đậm đặc

18. skim milk /ˌskɪm ˈmɪlk/ sữa ít béo

19. still water /stɪl ˈwɑː.t̬ɚ/ nước lọc

20. sparking water /ˈspɑːr.klɪŋ ˈwɑː.t̬ɚ/ nước lọc có ga

2.2 Từ vựng tiếng Anh hay dùng cho các loại bánh ngọt

1. mousse /muːs/ bánh xốp

2. cake /keɪk/ bánh kem

3. cheesecake /ˈtʃiːz.keɪk/ bánh phô mai

4. apple pie /ˈæp.əl paɪ/ bánh táo

5. bread /bred/  bánh mỳ

6. croissant /kwɑːˈsɑ̃ː/ bánh sừng trâu

7. tart /tɑːrt/ bánh tart

8. pancake /ˈpæn.keɪk/ bánh rán

9. ice-cream /ˈaɪs ˌkriːm/ kem

10. Pudding /ˈpʊd.ɪŋ/ bánh pudding

11. waffle /ˈwɑː.fəl/ bánh quế

12. crumble /ˈkrʌm.bəl/ bánh hấp

13. pastry /ˈpeɪ.stri/ bánh ngọt

14. sorbet /sɔːrˈbeɪ/ kem hương trái cây

15. custard /ˈkʌs.tɚd/ bánh trứng sữa

2.3 Tổng hợp các danh từ giao tiếp tiếng Anh trong quán cafe

1. waiter /ˈweɪ.t̬ɚ/ bồi bàn nam

2. waitress /ˈweɪ.trəs/ bồi bàn nữ

3. booking /ˈbʊk.ɪŋ/ đặt bàn trước

4. reservation /ˌrez.ɚˈveɪ.ʃən/ đặt bàn trước

5. drink /drɪŋk/ nước uống

6. dessert /dɪˈzɝːt/ món tráng miệng

7. bill /bɪl/ hóa đơn

8. service charge /ˈsɝː.vɪs tʃɑːrdʒ/ phí phục vụ

9. tip /tɪp/ tiền hoa hồng

10. pay /peɪ/ thanh toán

11. pay in cash /peɪ ɪn kæʃ/ trả bằng tiền mặt

12. pay in credit card /peɪ ɪn ˈkred.ɪt kæʃ/  trả bằng thẻ

13. share the bill /ʃer ðə bɪl/  chia hóa đơn thanh toán

3. Cùng Talks English giao tiếp tiếng Anh trong quán cafe

talks-english-giao-tiep-tieng-anh-trong-quan-cafe
Cùng Talks English giao tiếp tiếng Anh trong quán cafe

Với mô hình học tiếng Anh giao tiếp ở quán cafe đang ngày càng thông dụng. Ở khóa học này các bạn có thể học được những câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm với những câu từ sử dụng hàng ngày. Các khóa học Offline của chúng tôi có nhiều chi nhánh để học viên lựa chọn. Chi nhánh có mặt ở các quận của thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hòa. Bạn có thể trao đổi và quyết định học ở chi nhánh gần nơi bạn ở nhất. Việc này rất thuận tiện cả thời gian và chi phí đi lại. Chúng tôi luôn luôn tạo một môi trường lành mạnh để các bạn có thể tối ưu luyện tập và phát triển kỹ năng Nghe – Nói. 

Trên đây là tất cả những thông tin từ vựng cũng như khóa học đang mở về giao tiếp tiếng Anh trong quán cafe. Các bạn tham khảo và ghi nhớ những câu giao tiếp trên, học tiếng Anh mỗi ngày để áp dụng vào đời sống hằng ngày nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại!

Thông tin liên hệ:

Hotline/Zalo: +84 93 414 79 01

Fanpage: https://www.facebook.com/TalksEnglishSharkTank/

Website: http://www.talksenglish.edu.vn

Email: ceo@talksenglish.com

Leave a Comment